[Once in My Lifetime Longfic] Reparation

Title: Reparation (Bồi Thường)

Author: kizha
Rating: NC-17
Pairing: Yoosu

Translated by Rin

Fic đang trong quá trình xin permission nên sẽ để chế độ private đến khi nhận được câu trả lời từ author. Summary: Park Yoochun blames the loss of the woman he loved on Kim Junsu and seeks to vent his grief on the other. (Coi việc người con gái mình yêu ra đi mãi mãi là lỗi của Kim Junsu, Park Yuchun quyết tâm trút mọi đau khổ của bản thân lên người con trai ấy.)

Chapter One

Chapter Two

Chapter Three

Chapter Four

Chapter Five

Chapter Six

Chapter Seven

Chapter Eight

Chapter Nine

Chapter Ten

Chapter Eleven

Chapter Twelve

Chapter Thirteen

Chapter Fourteen

Chapter Fifteen

Chapter Sixteen

Chapter Seventeen

Chapter Eighteen

Chapter Nineteen

Chapter Twenty

Chapter Twenty One

Chapter Twenty Two

Chapter Twenty Three

Chapter Twenty Four

Chapter Twenty Five

Chapter Twenty Six

Chapter Twenty Seven

Chapter Twenty Eight

Chapter Twenty Nine

Chapter Thirty

Chapter Thirty One

Chapter Thirty Two

Chapter Thirty Three

Chapter Thirty Four

Chapter Thirty Five

Chapter Thirty Six

Chapter Thirty Seven

Chapter Thirty Eight

Chapter Thirty Nine

Chapter Fourty

Advertisements

5 thoughts on “[Once in My Lifetime Longfic] Reparation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s