Vài Lý Do Khiến Mình Không Thể Lấy KJS Làm Mẫu Đàn Ông Lý Tưởng =))

Vài lý do khiến KJS không thể nào là mẫu đàn ông lý tưởng của mình =))

Written by Rin

P/s: JYJ Magazine KJS ver lần này chính là động lực để mình up bài viết này =))

It’s just for fun. It’s the only thing you have to remember once you read it!

Continue reading